Med overblikket og retningen på plads er det tid til at komme i arbejdstøjet

Ejeren af Stratex – Peter Larsen, samlede de partnere der har været gennemgående i virksomhedens første 5 år. Han stillede dem spørgsmålet: ”Hvad kendetegner de mest succesfulde forløb?”, og fik svarene:

  • At se ledelsen skabe retningen og lykkes med at fremkalde netop dén ledelsesform, som skaber mest værdi for virksomheden og ejeren selv.
  • Når vi finder frem til komplekse problemer, som lederne i første omgang ikke har kunnet løse selv. Hvor Stratex har været med til at skabe et rum, der trækker på en bred vifte af løsningsforslag fra virksomhedens dygtige medarbejdere, kunder og fra netværket.
  • Dér hvor Stratexpartneren i en periode bliver en integreret del af eksekveringen for både langsigtede og driftsmæssige udfordringer, for derefter at overgå til en mere strategisk rådgiverrolle. Det er typisk sket når udviklingen af lederne har skabt det ledelsesrum, der gør dem i stand til selv at skabe bæredygtige løsninger fra strategi til eksekvering.

Når en Stratexpartner løser opgaver tænkes der konstant på værdiskabelse for din virksomhed. Vi drives af at opnå succesfulde forløb. Ofte ser vi, at succes kommer ved bare at opnå ét af kriterierne. I ganske få tilfælde har Stratex oplevet alle tre kriterier være i spil. Nedenfor finder du referencer fra kunder, hvor netop alle tre succeskriterier er i spil

Kontakt os

Ønsker I at skille jer ud fra konkurrenterne ved at udfordrer status quo, og innovation bliver en integreret del i jeres kultur – samtidig ønsker I at mestrer et fast fokus på kundernes nutidige og fremtidige behov, fagligheden og den daglige eksekvering?

Med et globalt udsyn vil I være med til at skabe og definere markedet. Udfyld vores kontaktformular, og vi kontakter dig snarest muligt.

Vi kan skabe yderligere innovation og dyrke nysgerrigheden – sammen.