Vi ser bestyrelsen som en pro-aktiv sparringspartner.

Når vi styrker bestyrelsen, starter vi relationen med sparring omkring bestyrelsens 4 S’er:

  1. Selskabets værdiskabelse
  2. Strategi
  3. Successionsplan for ledelsen
  4. Struktur, styring og kontrol
    – til gavn for hele virksomheden

Vi skaber et konkret 360° overblik, som definerer bestyrelsens optimale arbejdsfelt og de paradokser som ledelsen søger sparring på. Ofte er der også behov for at gennemse de processer, som danner grundlag for det værdiskabende samspil mellem bestyrelse og ledelse.

Hos Stratex ligger vi vægt på, at effektive bestyrelser har fokus på kompetencer, kultur og adfærd. Her evaluerer bestyrelsen jævnligt sig selv, for hele tiden at have den bedst mulige sammensætning – set ud fra ejernes og selskabets behov. Sideløbende evalueres og styrkes samspillet med ledelsen, imens der fokuseres på økonomi og risikostyring.

Strukturen for bestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i de 4 S’er:

Bestyrelsen som pro-aktiv sparringsspartner

  • Selskabets værdiskabelse
  • Strategi
  • Succession for ledelsen
  • Struktur, styring og kontrol

Til dig som ikke ønsker at etablere en juridisk forpligtende bestyrelse. Sandsynligvis fordi du tænker at din virksomhed endnu ikke har størrelsen, eller måske fordi du ikke ser værdien i en permanent bestyrelse. Til det ønske, giver det god mening at arbejde frem mod etableringen af et midlertidigt Advisory Board.

Går du med tankerne om et midlertidigt Advisory Board, så kontakt Stratex og kom godt i gang.

Kontakt os

Kontakt os

Ønsker I at skille jer ud fra konkurrenterne ved at udfordrer status quo, og innovation bliver en integreret del i jeres kultur – samtidig ønsker I at mestrer et fast fokus på kundernes nutidige og fremtidige behov, fagligheden og den daglige eksekvering?

Med et globalt udsyn vil I være med til at skabe og definere markedet. Udfyld vores kontaktformular, og vi kontakter dig snarest muligt.

Vi kan skabe yderligere innovation og dyrke nysgerrigheden – sammen.