Beredskabsplanlægning og kreativ tænkning med vores 360° Ledelsesradar

Som bestyrelsesformand for en række små og mellemstore virksomheder, har de sidste uger krævet corona beredskabsplanlægning og kreativ tænkning. Bestyrelsernes mål er, at være værdiskabende i processen med at transformere virksomhederne til den nye virkelighed. Vi har været med til at skabe:

  1. Overblik
  2. Beredskabsplaner og risikovurdering
  3. Udvikling af virksomhederne tilpasset den nye virkelighed

Med dét arbejde udført, har jeg selv oplevet corona krisen på tætteste hold i Stratex – min egen virksomhed der arbejder med strategi- og ledelsesrådgivning.

En af de gode nyheder er, at vi i februar arbejdede via traditionelle, fysiske møder med at skabe en kundes første ejerstrategi. På grund af corona overførte vi i marts alt arbejdet til virtuelle møder. Det blev til den første digitale ejerstrategi som Stratex har afsluttet med brug af virtuel aktivitet. Resultatet er, at kunden nu har retning for deres virksomhed frem mod 2023. Den dårlige nyhed er, at en række andre SMV-kunder for tiden har fravalgt strategi- og ledelsesudvikling. Begrundelsen har vi fuld forståelse for, da ejerne jo kæmper for at redde virksomhedernes overlevelse på den korte bane.
Vores håb er, at de på sigt ser strategi, ledelses og forretningsudvikling som en proces der netop bringer dem videre!

I forhold til Stratex, så vælger vi at tage egen medicin og har stilt os selv spørgsmålet ”Hvordan bruger vi  coronakrisen til at transformere Stratex over i den nye normale situation?”.

Helt konkret har vi haft Stratexteamet på overarbejde siden slutningen af marts for at udtænke en ny driftsmodel. Målet er at transformere den tidligere tilgang, hvor vi typisk havde 3-4 fysiske møder der ledte op til en trykt rapport (Stratex 360° Ledelsesradar) som blev delt med kunderne på en halvdagsworkshop. Her fik kunderne overblik over nuværende status for robustheden af deres strategi- og ledelsesarbejde. Derfra ser de på retning for udvikling.

Hen over påsken har vi nu vendt Stratex driftsmodellen på hovedet og digitaliseret den. Nu er forløbet 100% kundefokuseret samt digitaliseret med direkte respons på kundens eget input. Det analoge forløb er altså vendt til:

  1. Kunden udfylder nu selv ”Stratex 360° Ledelsesradaren” digitalt
  2. Kunden modtager en mail med overblik over robustheden af deres strategi og ledelseskraft
  3. Kunden får forslag til hvordan de selv kan styrke udviklingen
  4. Stratex kontakter kunden for at give input til konkrete udviklingstiltag

Stratex 360° Ledelsesradaren lanceres via Stratex’s nye hjemmeside, onsdag den 14. april kl. 12. Del gerne opslaget for at så mange som muligt skaber strategisk retnings- og ledelsesberedskab til tiden med og efter corona – hos Stratex kalder vi det ”Den robuste ledelse”.