5. Medarbejder engagement i fremtiden

Formlen for fremtidig ledelse · Program 5 · 14. maj 2020

Fra TimeLog A/S kommer medejer Sasha Skydskår og adm. direktør Per Henrik Nielsen godt omkring medarbejder engagement.

Ledelsesmæssig transformation der øger medarbejdernes engagement

 • Software virksomhed med 42 medarbejdere i gang med at transformere virksomhed gennem en helt ny ledelseskultur.
 • Ejerlederne ser det som et stort løft at arbejde med ledelsesudviklingen
 • Der er skabt sammenhæng mellem den strategiske vision og medarbejdernes mål.
 • Ledelse gennem værdier, nærvær og ved at lytte til medarbejderne
 • Professionel bestyrelse

Formlen for fremtidig ledelse

 • I fremtiden bliver ledelsesfokus på sociale kompetencer endnu mere vigtigere
 • Teknologi, processer og automation fylder mere og mere men husk på at det skal omsættes af menneskelig forståelse
 • Dilemmaledelse skal håndterer både mennesker og teknologi
 • Sæt rammerne både mens det går godt og specielt når ”stormen” og forandringerne rammer
 • Som leder skal man være god til at coache i den høje kompleksitet
 • Inddrag kunderne og skab involvering gennem transparens
 • Autencitet og ægte interesse for mennesker
 • Find den balance og fleksibilitet der er vigtig for dig dér hvor du er i livet